info@maliyontem.com 0212 334 06 83

Güncel Değişiklikler Sonrası Damga Vergisi

Süre: 4 Saat

Katılımcılar: Finans, Muhasebe, Satınalma gibi bölümlerdeki yetkililer ile karar alma yetki ve sorumluluğuna sahip diğer çalışanlar

Eğitimin Kapsamı. Ticari faaliyetlerinin doğası gereği şirketler zaman zaman sözleşme, taahhütname vb. kağıtlar düzenlemekte ve bu kağıtlar şirketi temsile yetkililerce imzalanmaktadır. İmzalanan her kağıt ihtiva ettiği belli para üzerinden nispi veya belli paraya bakılmaksızın maktu damga vergisine tabi olabilmektedir. Şirketler hukuki olarak kendilerini güvence altına almak amacıyla kağıtlar düzenlerken her kağıdın damga vergisi olabileceğini de maliyet hesaplamalarında göz önüne alarak hukuki güvenlik ile vergi maliyeti veya kar marjı arasında bir tercih yapmak zorunda kalabilmektedir.

Uygulamada sözleşme vb. kağıtları düzenleyenlerin ve imzalayanların damga vergisi konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle bu verginin maliyet hesaplamalarında dikkate alınmadığı görülmektedir. Kağıtlar imzalandıktan sonra sürpriz maliyetler ile karşılaşılmaması adına damga vergisine tabi kağıtlar ve bu kağıtlara ilişkin verginin nasıl hesaplandığı konusunda bilgi sahibi olmak önem arz etmektedir.

Güncel en güzel sözlerin bulunduğu bu web sayfasında sevgiliye güzel sözler, mesajlar göndermek istiyorsanız en güzel sözleri okuyarak gönderebilirsiniz.

Eğitimin Amacı: Sözleşme imza süreçlerinde yer alan kişiler ile damga vergisi konusunda ilk kez çalışacak kişileri, bu konuda denetim ve danışmanlık hizmetleri sunan müşavirleri; damga vergisiyle ilgili özellikli konular, pratikte karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları konusunda bilgilendirmektir.

Eğitim Programı

  • Verginin Konusu
  • Vergiye Tabi Kağıtlar
  • Verginin Mükellefi ve Sorumlusu
  • Yurt Dışında İmzalanan Kağıtlar
  • Kağıtların Mahiyetinin Tayini
  • Belli Para Kavramı ve Vergileme Ölçüleri
  • Damga Vergisinde Güncel Değişiklikler
  • Vergiden İstisna Kağıtlar
  • Özellikli Durumlar