info@maliyontem.com 0212 334 06 83

Vergi-Muhasebe Check-Up Hizmetleri

Mükellef kurum nezdinde gerçekleştireceğimiz özel denetim ile şirketiniz vergi incelemesine alındığınızda olası inceleme konuları üzerinden denetim yaparak eksikliklerin önceden tespit edilmesidir.

Transfer Fiyatlandırması Danışmanlığı

Danışmanlığımız, kurumların ilişkili kişi/kurumlar ile olan işlemleri ve bu işlemlerde uygulanan yöntemlerin analizi ile Mali İdare’ye sunulması gereken yıllık transfer fiyatlandırması raporlarının hazırlanmasına yönelik hizmetler sunmaktadır.

Sürekli Vergi Danışmanlığı

Vergi alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri, bunların geçmişini ve varoluş amaçlarını da bilerek takip ederek akılcı rotalar belirlemekteyiz. Müşterimizin iş akışına uygun, hızlı ve rasyonel çözümler üretmekteyiz.

Ar-Ge ve Teşvikler

Ar-Ge merkezi, teknoloji geliştirme bölgeleri ve proje bazlı destekler olmak üzere Şirketler için tüm alternatifleri değerlendirip, Şirketleri bilgilendirerek, uygun destek ve teşviklerden yararlanmaları konusunda Şirketlere destek olmaktayız.

Kurumsallaşma Danışmanlığı

Aile şirketlerinin kurumsallaşma süreci şirketin kurumsallaşması ve aile ilişkilerinin kurumsallaşması olmak üzere iki farklı boyutta ele alınmalıdır. Mali Yöntem Denetim ve Danışmanlık, uzman kadrosuyla şirketlerin kurumsallaşmasını sağlıyor.

Vergi Davaları

Vergi Mahkemeleri nezdinde açılacak vergi dava dilekçelerinin hazırlanması aşaması ve sonrasında gerekli mali hukuki danışmanlık.

Hile Denetimi

Usulsüzlüklerden dolayı şirket varlıklarında oluşabilecek azalmalarının var olup olmadığının denetiminin bağımsız, tarafsız ve bu konuda bilgi birikimine ve tecrübeye sahip kişilerce yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

Mali Yönetim Akademi

Mali Yöntem Akademinin kamu ve özel sektör tecrübesine sahip eğitimci kadrosu ile şirketlerimizin eğitim ihtiyaçlarına çözümler üretiyoruz.

Zaman Kaybetmeyin!

Zaman Kaybetmeyin!

Şirketinizin nelere ihtiyacı olduğunu bir de bizden dinleyin. Sizlere farklı ve yeni bir baş açısı kazandırmayı hedef edinen Mali Yöntem size vergi danışmanlık hizmetleri yanında eğitim hizmetleriyle de bir telefon kadar yakın..

Mali Yöntem Denetim ve Danışmanlık, vergi denetimi ve danışmanlığı, vergi planlaması, Ar-Ge ve teşvikler, transfer fiyatlandırması, vergi inceleme danışmanlığı, izaha davet süreci, vergi ihtilafları, hazine arazilerine yatırım ile hile denetimi ve kurumsallaşma konularında hizmet vermektedir. Ayrıca güçlü eğitimci kadrosu ile şirketlerin ihtiyaçları olan eğitim çalışmalarına da devam etmektedir.
Vergi alanındaki her türlü gelişme, yenilik, uygulama ve ihtilaflar konusunda iş ortaklarımıza her türlü desteği vermeğe hazırız. Bilgi birikimimiz ve mesleki tecrübemizle siz iş ortaklarımızın yanındayız.
Mesleki bilgi ve tecrübemiz ışığında istikrarlı ve güvenli büyümeniz için buradayız.