info@maliyontem.com 0212 334 06 83
5/7/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı...
Tecil Faizi 21/07/2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:C Sıra No:6 Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı...
Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 12.04.2022 tarihli ve E-11355271-120-24598 sayılı özelge İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Emeklilik ve Hayat...
İlgi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 21 03.2022 TARİHLİ VE E-62030549-120-313046 sayılı Özelgesi İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin turizm...
varlık barışı
Ekonomide yaşanan enflasyon sonrası şirket bilançoları yıpranmış durumda. Bu konuda bilançolarda yer alan Taşınmaz ve Amortismana tabi varlıklarını yeniden...
Mükellefler, yazılı bir sözleşme düzenleyerek bir yıl süreyle anlaştıkları satıcı mükelleflerden, Tebliğin I/C-2.1.3.2. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler Yapım İşleri...
İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI DÜZENLEYEN İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 21.04.2022...
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin turizm alanında faaliyette bulunduğu, ayrıca şirket aktifine kayıtlı kira geliri elde etme amaçlı...

Sürekli Vergi Danışmanlığı

Vergi alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri, bunların geçmişini ve varoluş amaçlarını da bilerek takip ederek akılcı rotalar belirlemekteyiz. Müşterimizin iş akışına uygun, hızlı ve rasyonel çözümler üretmekteyiz.

Ar-Ge ve Teşvikler

Ar-Ge merkezi, teknoloji geliştirme bölgeleri ve proje bazlı destekler olmak üzere Şirketler için tüm alternatifleri değerlendirip, Şirketleri bilgilendirerek, uygun destek ve teşviklerden yararlanmaları konusunda Şirketlere destek olmaktayız.

Kurumsallaşma Danışmanlığı

Aile şirketlerinin kurumsallaşma süreci şirketin kurumsallaşması ve aile ilişkilerinin kurumsallaşması olmak üzere iki farklı boyutta ele alınmalıdır. Mali Yöntem Denetim ve Danışmanlık, uzman kadrosuyla şirketlerin kurumsallaşmasını sağlıyor.

Vergi Davaları

Vergi Mahkemeleri nezdinde açılacak vergi dava dilekçelerinin hazırlanması aşaması ve sonrasında gerekli mali hukuki danışmanlık.

Transfer Fiyatlandırması Danışmanlığı

Danışmanlığımız, kurumların ilişkili kişi/kurumlar ile olan işlemleri ve bu işlemlerde uygulanan yöntemlerin analizi ile Mali İdare’ye sunulması gereken yıllık transfer fiyatlandırması raporlarının hazırlanmasına yönelik hizmetler sunmaktadır.

Hile Denetimi

Usulsüzlüklerden dolayı şirket varlıklarında oluşabilecek azalmalarının var olup olmadığının denetiminin bağımsız, tarafsız ve bu konuda bilgi birikimine ve tecrübeye sahip kişilerce yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

Mali Yönetim Akademi

Mali Yöntem Akademinin kamu ve özel sektör tecrübesine sahip eğitimci kadrosu ile şirketlerimizin eğitim ihtiyaçlarına çözümler üretiyoruz.

Vergi-Muhasebe Check-Up Hizmetleri

Mükellef kurum nezdinde gerçekleştireceğimiz özel denetim ile şirketiniz vergi incelemesine alındığınızda olası inceleme konuları üzerinden denetim yaparak eksikliklerin önceden tespit edilmesidir.

Zaman Kaybetmeyin!

Zaman Kaybetmeyin!

Şirketinizin nelere ihtiyacı olduğunu bir de bizden dinleyin. Sizlere farklı ve yeni bir baş açısı kazandırmayı hedef edinen Mali Yöntem size vergi danışmanlık hizmetleri yanında eğitim hizmetleriyle de bir telefon kadar yakın.. 0546 691 10 10

Mali Yöntem Denetim ve Danışmanlık, vergi denetimi ve danışmanlığı, vergi planlaması, Ar-Ge ve teşvikler, transfer fiyatlandırması, vergi inceleme danışmanlığı, izaha davet süreci, vergi ihtilafları, hazine arazilerine yatırım ile hile denetimi ve kurumsallaşma konularında hizmet vermektedir. Ayrıca güçlü eğitimci kadrosu ile şirketlerin ihtiyaçları olan eğitim çalışmalarına da devam etmektedir.
Vergi alanındaki her türlü gelişme, yenilik, uygulama ve ihtilaflar konusunda iş ortaklarımıza her türlü desteği vermeğe hazırız. Bilgi birikimimiz ve mesleki tecrübemizle siz iş ortaklarımızın yanındayız.
Mesleki bilgi ve tecrübemiz ışığında istikrarlı ve güvenli büyümeniz için buradayız.