info@maliyontem.com 0212 334 06 83

Bilançolarınız Enflasyon Karşısında Erimesin

25 Nisan 2022
Yorum yapılmamış

Ekonomide yaşanan enflasyon sonrası şirket bilançoları yıpranmış durumda. Bu konuda bilançolarda yer alan Taşınmaz ve Amortismana tabi varlıklarını yeniden değerlemeye tabi tutabilirinsiz.

Vergi Usul Kanunu Geçiçi 32 Uygulaması

 

  1. Yeniden değerleme yapmaya karar vermeden önce değerleme sonucu ödenecek %2 vergi ile değerleme sayesinde yazılacak amortisman giderinin yaratacağı vergi faydasını karşılaştırmak gerekir. Fırsat maliyeti vergi faydası lehine olan işletmelerin muhakkak uygulamayı tercih etmeleri gerektiği kanaatindeyiz. 
  2. Satılması muhtemel bir sabit kıymeti olan ve bu satıştan ciddi kar yazacak olan işletmeler yeniden değerleme yaparak satış karlarını düşürebilirler. Özellikle primin çok fazla olduğu arsa-arazi satışlarında ortada her ne kadar yazılacak bir amortisman gideri olmadığından ödenecek %2’lik vergi göze batıyor olsa da yeniden değerleme ile arsa-arazi maliyetini artırıp satış karını minimize etmek ciddi vergi avantajı yaratabilir.
  3. Özkaynak yapısı yeteri kadar güçlü olmadığı için örtülü sermaye, teknik iflas ve finansman gider kısıtlamasından mustarip olan kurumlar yeniden değerleme yaparak örtülü sermaye ile Finansal Gider Kısıtı’nın yarattığı ekstra vergi yükünü bertaraf edebilir veya teknik iflastan çıkabilirler.
  4. İşletme dönemine geçen yatırım teşvik belgesine sahip kurumlar indirimli kurumlar vergisi matrahını hesaplarken yatırım neticesinde elde edilen sabit kıymetleri toplam sabit kıymetlere bölüp bu oranı ticari bilanço karı ile çarpmaktadırlar. Daha yüksek indirimli kurumlar vergisi matrahı bulmak isteyen kurumlar yatırım teşvik belgesi kapsamında aldıkları sabit kıymetlere değerleme yapabilirler.
  5. Bilindiği gibi, 7352 sayılı Kanun gereğince, ilgili şartların gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın 2023 yılı sonunda enflasyon düzeltmesi yapılacak. Yapılacak bu düzeltme 2023 yılında vergisel bir sonuç yaratmayacak ancak düzeltme sonucu bulunan değerler 2024 yılı başından itibaren vergi etkisi yaratmaya başlayacak.
  6. Dolayısıyla, geçici 32 nci madde kapsamında yapılacak yeniden değerleme, sadece 2022 ve 2023 yıllarında vergisel bir fayda yaratabilecek. Bu nedenle, yeniden değerleme ile 2022 ve 2023 yıllarında sağlanacak vergisel avantajların ödenecek %2 vergi ile karşılaştırılarak, uygulamadan yararlanıp yararlanmamaya karar verilmesinin en uygun yöntem olacağını değerlendiriyoruz.
  7. Diğer taraftan, geçici 32 nci madde kapsamında yapılacak yeniden değerleme sonucu bulunacak değerler, vergisiz olarak yapılabilecek mükerrer 298-Ç maddesi kapsamındaki yeniden değerlemenin bazını oluşturacağından, geçici 32 nci maddenin yarattığı faydayı hesaplarken, mükerrer 298-Ç etkisini de dikkate almayı unutmamak gerekiyor.

Bilançolarınız Enflasyon Karşısında Erimesin

Mali Yöntem

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.