info@maliyontem.com 0212 334 06 83

Aile Şirketlerinde Nesiller Boyu Başarı

Süre: 1 Gün

Katılımcılar:

Eğitim Konuları

  • Aile şirketi nedir?
  • Aile şirketlerinin özellikleri
  • Aile şirketlerindeki profesyonellerin sıkıntıları ve kendilerini güçlü hissettikleri hususlar/yanlar
  • Yönetim stratejileri ve araçları
  • Kurumsallaşmada karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri
  • Kontrol ortamının, iç denetimin, bütçe ve raporlamanın önemi ve fonksiyonu
  • Denetim fonksiyonunun yönetime ve şirketlerin kredibilitesine olan katkısı

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası

Süre: 4 Saat

Eğitim Konuları: 

ŞİKET-AİLE KAVRAMI
Şirket-İşletme Nedir?
Aile nedir?
Aile şirketi nedir?
Aile Şirketlerinin Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
Aile Şirketinin ömrü nedir/ne kadardır?
Aile işletmeleri niçin kısa ömürlü olmaktadırlar?
Aile şirketlerinin kapanma/devir nedenleri nelerdir?
Aile İşletmelerinde Yaşanan Sorunlar nelerdir?

KURUMSALLAŞMA-AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA
Kurumsallaşma nedir?
Kurumsallaşmaya niçin ihtiyaç vardır?
Aile şirketlerinde kurumsallaşma
AİLE ANAYSASI-AİLE KONSEYİ
Aile şirketi Anayasası ne demektir?
Niçin Aile Anayasası?
Aile Anayasasının hukuksal Bağlayıcılığı nedir?
Aile Meclisi(Konseyi) nedir?
Aile Planı-Varis Planı-Miras Planı
3.Neslin hazırlanması ne demek?
Şirketi nasıl devredeceğiz? Devir Sorunları nelerdir?