info@maliyontem.com 0212 334 06 83

Transfer Fiyatlandırması Danışmanlığı

Danışmanlığımız, kurumların ilişkili kişi/kurumlar ile olan işlemleri ve bu işlemlerde uygulanan yöntemlerin analizi ile Mali İdare’ye sunulması gereken yıllık transfer fiyatlandırması raporlarının hazırlanmasına yönelik hizmetler sunmaktadır. Kurumların ilişkili kişi/kurumlar ile işlemlerinin transfer fiyatlandırması mevzuatına uygun olması zorunlu olduğundan, bu işlemlerin düzenli olarak analizi ve kontrolü önemlidir. Bu kapsamda tarafımızdan verilen hizmetler özet olarak aşağıdaki gibidir;

  • İlişkili kişi ve kurumlar arasında gerçekleştirilen işlemlerin analizi
  • Bu işlemlere ait sözleşmelerin ve uygulamaların incelenmesi
  • İşlemlerde kullanılan/kullanılması gereken transfer fiyatlandırması yöntemlerinin belirlenmesi
  • Analiz çalışması neticesinde emsal fiyatların tespit edilmesi
  • Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun hazırlanması
  • OECD’nin BEPS uygulamasına ilişkin gelişmelerin ve bu gelişmelerin mevcut transfer fiyatlandırması sistemine etkilerinin risk bazında incelenerek değerlendirilmesi.