info@maliyontem.com 0212 334 06 83

Vergi Davalarında Çözüm

Temel amacımız vergisel riskler gerçekleşmeden önce bunların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması olmakla birlikte; bu hizmetimiz ile müşterilerimiz nezdinde gerçekleştirilmiş olan vergi incelemelerinin yine müşterilerimiz menfaatleri esas alınmak suretiyle en iyi şekilde yönetilmesi ve sonuçlandırılmasını amaçlamaktayız.

Vergi uygulamaları sırasında mükellefler ile idare arasında inceleme esnasında ortaya çıkan görüş ve uygulama farklılıkları nedeniyle doğan ilave vergi ve cezaların uzlaşma ya da yargı yolu ile çözülmesi konusunda müşterilerimizin doğru değerlendirme yapmalarını sağlamak.

Vergi Mahkemeleri nezdinde açılacak vergi dava dilekçelerinin hazırlanması aşamasında gerekli mali hukuki danışmanlık.
Dava dilekçelerine esas argümanların belirlenmesi, şirket verilerinden hareketle dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal çalışmaların yapılması, literatür taraması, emsal karar taraması vb.

Vergi Davalarında 

 • Hızlı çözüm
 • Nitelikli İş Tecrübesi
 • Yüksek Sorumluluk Bilinci
 • Dinamik ve Yenilikçi Uzman Ekip
 • Kurumsal Yaklaşım
 • Güçlü Muhakeme

Vergi Davalarına İlişkin Dilekçelerde Dikkat Edilecek Hususlar ve Usule İlişkin Bazı Durumlar

 • Görevli ve Yetkili Mahkeme
 • İdari Merci Tecavüzü
 • Dava Açma Ehliyeti
 • İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı
 • Vergi Mahkemelerindeki Dava Açma Süresi
 • Vergi Davalarına Davalı (Hasım) Hususu
 • Dava Dilekçelerinin İYUK 3. ve 5.  Maddesine Uygun Olması
 • Dava Dilekçesinde Özellikle Dikkat Edilmesi Gerek Hususlar
 • Dava Dilekçelerinde Sıklıkla Yapılan Hatalar
 • Dava Dilekçesinin Reddi Durumu
 • Vergi Davalarında Tarafların Kişilik ve Niteliğinde Değişiklik Olduğu Durumlar
 • Vergi Davalarında Yürütmeyi Durdurma İstemi

Vergi Yargısında Sıklıkla Karşılaşılan Bazı Dava Türleri Ve Özellikli Davalar

 • Mükellefiyette Karşı Açılacak Davalar, Özellik Arz Eden Durumlar, Dikkat Edilecek Hususlar
 • Tarhiyat Aşamasına İlişkin Davalar
 • Özel Usulsüzlük Cezaları ve Diğer Cezalara Karşı Davalar
 • İhtirazi Kayıt Müessesesi, İhtirazi Kayıt Üzerine Dava Açılması
 • Vergi Yargısında İdareye Başvuru Üzerine Dava Açılması, İYUK 10 ve 11. Madde Uygulamaları
 • Vergi Borcunun Öğrenilmesi Ya da Borç Sorgusu Üzerine Dava Açılması, Borcun Ödeme Emri ve Haciz Üzerine Öğrenilmesi
 • Dosyanın İşlemden Kaldırılması Halinde Dikkat Edilmesi Gereken Durum
 • Ödeme Emrine Karşı Açılacak Davalar, Özellik Arz Eden Durumlar, Dikkat Edilecek Hususlar
 • Yargı Harçları ve Çeşitli Harçlara Karşı Dava Açılması