info@maliyontem.com 0212 334 06 83

Muhasebe Usulsüzlükleri ve Hile Denetimi

Şirketlerdeki olası işlem ve muhasebe usulsüzlükleri cezai yaptırımlar doğurmanın ötesinde, başta şirket ortakları olmak üzere; devlet, kredi verenler ve işletmeyle ticari ilişkide olan tarafların zarar görmesine de sebep olmaktadır. Ayrıca finansal tabloların yasalarla belirlenmiş muhasebe usullerine uygun hazırlanmayarak işletmenin gerçek finansal durumundan farklı gösterilmesi önemli zararlar doğurabilmektedir.

Usulsüzlüklerden dolayı şirket varlıklarında oluşabilecek azalmalarının var olup olmadığının denetiminin bağımsız, tarafsız ve bu konuda bilgi birikimine ve tecrübeye sahip kişilerce yerine getirilmesi önemlilik arz etmektedir.

Bu konuda, şirketlerin yasal defter kayıtlarını ve belgelerini inceleyerek, çalışanlar, üçüncü kişiler ve diğer ilgililerle görüşerek ve elde edilen bilgiler üzerinden veri analizleri yaparak karşılaştırmalı kontrollerle denetim çalışmaları yürütüyoruz.

Bu konudaki belli başlı denetimlerimiz aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Muhasebe usulsüzlükleri ve hile denetimi,
  • Yönetici ve çalışan suistimal incelemeleri,
  • Dava ve uyuşmazlık danışmanlığı.

Hile Denetiminin Aşamaları

  • İşletme Kültürünü tanıma
  • Şirketlerdeki risklerin belirlenip (Fırsat, Baskı, Teşvik, Haklı gösterme) ortaya çıkarılarak kırmızı bayrak listelerinin hazırlanması
  • Çalışma kâğıtlarının tamamlanması
  • Hile Denetimin Üst Yönetime raporlanması ve hileli işlemlerin önlenmesine yönelik tavsiyeler

Hile Denetiminin Şirketlere Faydaları

  • Şirket varlıklarının korunmasına yardımcı olmak
  • Şirket yönetimi ve çalışanların hile ve usulsüzlük yapma eğilimlerini azaltılması ve ortadan kaldırılması
  • Bir Şirkette güçlü bir hile önleme sisteminin olması, Devletin, Yatırımcıların ve tüm toplumun şirkete, mali tablolarına ve ortaklarına olan güveni artırır.