info@maliyontem.com 0212 334 06 83

Tecil Faizi %24 Oldu

22 Temmuz 2022
Yorum yapılmamış

Tecil Faizi

21/07/2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:C Sıra No:6 Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına uygulanan yıllık tecil faizi oranı %15’ten %24’e çıkarılmış ve tecil faizi oranının uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

Mali Yöntem

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.