info@maliyontem.com 0212 334 06 83

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN ALT SINIR 15.000 DOLARA İNDİRİLMİŞTİR.

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI DÜZENLEYEN İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 21.04.2022 tarih ve 1150193 sayılı yazısı uyarınca, İhracat Genelgesini “Terkin” başlıklı 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “30.000 ABD dolan” ibareleri” 15.000 ABD doları” olarak değiştirilmiş olup değişikliğin yürürlülük tarihi 25.04.2022 olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda İhracat Bedeli Kabul Belgesi veya DAP belgesi alma sınırı ve ihracat bedellerinin Merkez Bankasına satışı sınırı 15.000 ABD Doları olarak 25.04.2022 tarihi itibariyle değişmiştir. Daha önce belirlenen ihracat bedellerinin %40 ının Merkez Banksına satılası zorunluluğu 15.000 ABD Doları ve denge üzerindeki ihracatlar için geçerli olacaktır. İhracat Genelgesinin ilgili kısmı aşağıdaki şekilde değişmiştir:

“İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı

  1. a) 15.000 ABD doları veya eşitine kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,
  2. b) 15.000 ABD doları veya eşitinden yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca veya 90 günlük ihtarname süresi içinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları/Müdürlüklerince ödeme şekline bakılmaksızın,”

Mali Yöntem

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.