info@maliyontem.com 0212 334 06 83

ihracat bedellerinin yurda getirilmesi 2022

25 Nisan 2022
Yorum yapılmamış

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI DÜZENLEYEN İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 21.04.2022 tarih ve 1150193 sayılı yazısı uyarınca, İhracat Genelgesini “Terkin” başlıklı 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “30.000 ABD dolan” ibareleri” 15.000 ABD doları” olarak değiştirilmiş olup değişikliğin yürürlülük tarihi 25.04.2022 olarak