info@maliyontem.com 0212 334 06 83

Geçici ve Sürekli Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı.

7338 sayılı Kanunla 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen; mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası ile geçici 32 nci maddesi kapsamında iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.

Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi 27/4/2022 Çarşamba günü sonuna kadar “VUK2@gelirler.gov.tr” e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ taslağı için tıklayınız.

Ek 1: Yeniden Değerleme Değer Artışına İlişkin Vergi Beyannamesi Ve Eki

Mali Yöntem

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.